بهره برداری از سیستم های قدرت

مترجم سایت

بهره برداری از سیستم های قدرت - دانلود جزوه رله و حفاظت
دانلود جزوه رله و حفاظت شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ 10:45
مقدمه ای بر حفاظت سیستم های الکتریکی

2-تعاریف عمومی

3-انواع سیستم های حفاظتی

4-سیستم حفاظتی واحد و غیر واحد

5-سیستم حفاظت الکتریکی اصلی و پشتیبان

6-رله و ساختمان داخلی آن

7-روی هم قرار گرفتن نواحی حفاظتی یا زون بندی

8-انواع رله های معروف

9-رله های الکترومکانیکی-استاتیکی(الکترونیکی)-میکروپروسسوری-دیستانس

10-رله های جریانی و انواع مشخصه ی عملکرد

11-تنظیم زمانی و جریانی رله

12-نحوه ی اتصالات مختلف در سیستم های حفاظتی O.C و E.F

13-حفاظت جریان زیاد با عنصر سریع (High Set)

14- رله های جریان زیاد جهت دار (OC/EF)

15-فاصله زمانی هماهنگ

16-حفاظت دیفرانسیل(Diffrantiol Protection)

17-اصول تنظیم و هماهنگی رله های جریان زیاد با مشخصه ی عملکرد معکوس

18-بررسی شرایط مختلف خطا در سیستم حفاظت دیفرانسیل

19-پایدار سازی حفاظت دیفرانسیل

20-حفاظت سیم پیچ های ژنراتور در مقابل اتصالی های فازی با استفاده از حفاظت دیفرانسیل معمولی

21-حفاظت سیم پیچ های استاتور در مقابل خطاهای فاز به زمین و در مقابل اتصالی در بین دورهای یک کلاف

22-حفاظت روتور

23-حفاظت بار

24-حفاظت ترانسفورماتور

25-حفاظت دیستانس


لينك دانلود:  Password:   relay.blogfa.com

 

http://www.4shared.com/document/u6dRptWV/Protective_relaying_traning.html

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |